Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Dyrekcja

p.o. Dyrektora Szpitala

lek. med. Marta Węgrzyn- Bąk

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

mgr Andrzej Szewczuk

Z-ca Dyrektora ds. Strategii Rozwoju, Marketingu i Komunikacji

dr n. prawn. Ryszard Pankiewicz

Główny Księgowy

mgr Andrzej Gryn

Naczelna Pielęgniarka

mgr Teresa Wawryca-Kordulska

Wyszukaj lekarza

Polityka prywatności