Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Konkurs ofert

Termin składania ofert
Data ogłoszenia
Opis przedmiotu zamówienia
Aktualny status
(data rozstrzygnięcia)
16.01.2019
20.12.2019
rozstrzygnięte
17.01.2020
24.12.2019
13.12.2019
rozstrzygnięte
30.12.2019
19.12.2019
10.12.2019
rozstrzygnięte
23.12.2019
18.12.2019
09.12.2019
unieważnione
23.08.2019
02.08.2019
Badania laboratoryjne

DO.334.33.2019

rozstrzygnięte
26.08.2019
05.07.2019
21.06.2019
rozstrzygnięte
05.07.2019
09.04.2019
28.03.2019
rozstrzygnięte
10.04.2019

Polityka prywatności