Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Oddział Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgii

Lekarz Kierujący Oddziałem: lek. med. Łukasz Tułecki
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Dębicka 
Z-ca Pielęgniarki oddziałowej: mgr Monika Jop
Kierownik Zespołu Techników Medycznych: Elżbieta Kolano
Telefony:  
pokój lekarzy: 84 677 34 00
punkt pielęgniarek: 84 677 34 02
sekretariat: 84 677 34 29
Ilość łóżek: 13
Lokalizacja: I piętro, blok K

 

Inne informacje:

Charakterystyka Oddziału Kardiochirurgii

Oddział Kardiochirurgii działający od 2001 roku oferuje operacje z całego zakresu chorób serca i aorty oprócz transplantologii:

1) chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca – operacje pomostowania tętnic wieńcowych z użyciem krążenia pozaustrojowego (CABG) lub bez jego użycia (OPCAB), miniinwazyjne pomostowanie tętnic wieńcowych (MIDCAB)

2) chirurgiczne leczenie nabytych wad zastawkowych serca:

- zastawki aortalnej – wymiana zastawki aortalnej z wszczepieniem zastawki mechanicznej lub biologicznej (AVR), z dostępu przez klasyczną sternotomię lub z minidostępu hemosternotomia, minitorakotomia boczna); operacje naprawcze zastawki aortalnej;

- zastawki mitralnej – wymiana zastawki mitralnej z wszczepieniem zastawki mechanicznej lub biologicznej (MVR) z dostępu klasycznego lub z minidostępu przez minitorakotomię boczną prawostronną; operacje naprawcze zastawki mitralnej (MVP) z dostępu klasycznego lub minidostępu;

- zastawki trójdzielnej – plastyka zastawki trójdzielnej (TVP);

- operacje złożonych wad zastawkowych.

3) chirurgiczne leczenie ostrych i przewlekłych chorób aorty wstępującej i łuku;

4) operacje wad wrodzonych serca u dorosłych (ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej);

5) operacje skojarzone – choroby wieńcowej oraz wad zastawkowych;

6) przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej (TAVI) – z dostępu przez tętnicę udową, podobojczykową lub aortę;

7) leczenie operacyjne infekcyjnego zapalenia wsierdzia;

8) leczenie powikłań elektrokardioterapii (zabiegi TLE – przezżylnego usuwania elektrod).

9) usuwanie cewników i portów naczyniowych wrośniętych w struktury serca i dużych naczyń.

Oddział Kardiochirurgii od 2015 roku jest największym ośrodkiem w Polsce zajmującym się leczeniem powikłań elektrokardioterapii – wymianą lub usuwaniem uszkodzonych lub zakażonych elektrod stymulatorów wrośniętych w struktury serca lub dużych naczyń (zabiegi TLE – przezżylne usuwanie elektrod). Rocznie wykonuje się w Zamościu 150-250 tego typu zabiegów o największym stopniu trudności.

Polityka prywatności